Events in Hong Kong

Date Event Location
26/04/19 19:00 Lets Hang On Hong Kong Academy for Performing Arts, Lyric Theatre Hong Kong, HK Tickets
03/05/19 20:15 George Lam Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
03/05/19 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Tickets
04/05/19 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Tickets
04/05/19 20:15 George Lam Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
05/05/19 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Tickets
05/05/19 20:15 George Lam Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
06/05/19 20:15 George Lam Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
07/05/19 20:15 George Lam Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
10/05/19 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Tickets
11/05/19 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Tickets
12/05/19 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Tickets
17/05/19 20:00 Jason Mraz Hong Kong Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC), Hall 5BC Hong Kong, HK Tickets
18/05/19 20:00 Jason Mraz Hong Kong Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC), Hall 5BC Hong Kong, HK Tickets
23/05/19 19:00 Lauv Hong Kong The Vine Centre Hong Kong, HK Tickets
24/05/19 20:15 Yoga Lin Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
24/05/19 20:00 Candy Lo Hong Kong MacPherson Stadium Hong Kong, HK Tickets
25/05/19 20:15 Yoga Lin Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
25/05/19 20:00 Candy Lo Hong Kong MacPherson Stadium Hong Kong, HK Tickets
26/05/19 20:15 Yoga Lin Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
15/06/19 20:15 Justin Lo Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
12/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
13/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
14/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
15/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
16/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
18/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
19/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
20/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
21/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
23/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
24/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
26/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
27/07/19 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
05/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
06/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
07/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
08/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
10/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
11/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
13/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
14/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
15/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
16/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
17/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
18/08/19 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Tickets
22/11/19 17:00 3 Day Pass - Clockenflap 2019 Central Harbourfront Event Space Hong Kong, HK Tickets